זקי לוי יועץ בטיחות אש

כתיבת תוכניות

כתיבת תוכניות הנדסיות

בכדי לקבל אישור אכלוס בבניין מגורים חדש ובכדי לקבל רישיון להפעלת עסק בבניין משחר חדש יש צורך בהכנת תוכנית בטיחות אש. תכנית בטיחות אש היא בעצם תכנית הנדסית המאושרת על ידי המהנדס המלווה את תהליך הבנייה של הבניין, ומוגשת לשירותי הכבאות וההצלה לצורך קבלת האישורים המתאימים לאכלוס הבניין. התכנית הינה חובה שכן היא מלווה את הבניין כבר מהרגע שמתכננים אותו ועד לרגע קבלת האישורים וייעשה בה שימוש במידה ותהיה התלקחות או שריפה בבניין ועל כוחות הכיבוי וההצלה יהיה צורך לטפל באירוע.

כתיבת תכנית בטיחות אש:

מהנדס מקצועי המומחה בכתיבת תוכניות הנדסיות הוא הגוף שמלווה ומאשר את תכנית בטיחות האש של הבניין ויש להיוועץ איתו בכל אחד משלבי הבנייה של המבנה כבר משלבי התכנון שלו בכדי לחסוך זמן ועלויות. מטרת התכנית היא להגן על חיי אדם ורכוש ולכן היא הכרחית בכל מבנה שהוא על פי התקנות של שירותי הכיבוי וההצלחה הארציים.

על תכנית בטיחות אש לכלול את המידע המדויק והמפורט של הבניין בכדי שבמקרה חלילה של סכנה יהיה ניתן למצוא את כל המידע במקום אחד ולתפעל את האירוע צורה הטובה והמהירה ביותר:

  1. תכנון מפורט של כל מערכות האש בליווי ובאישור של יועץ לבטיחות אש
  2. תיאור הבניין בצורה הכי מדויקת כולל חלוקה של הבניין כולו לאגפי אש
  3. דרכי מילוט מן הבניין ודרכי גישה לבניין כולל רחבת הערכות לרכבים של צוות כיבוי והצלה
  4. תיאור של כל קומה בבניין כולל השימוש שלה והתפוסה בה
  5. סיווג חומרי הבנייה השונים כולל הגימור שלהם ועמידותם באש
  6. מיקום של ציוד לכיבוי אש, לוח החשמל, מערכות חירום בבניין
  7. תאורת חירום ושלטי הכוונה ליציאה מהירה מן הבניין במקרה של שריפה
  8. מיקום מערכות לגילוי אש ועשן בבניין ומערכות כריזת חירום וכיבוי אשר אוטומטי
  9. סידור אספקת מים המיועדים לכיבוי האש
  10. מיקום לוח פיקוד כבאים מעלית כבאים ומעלית לאלונקה

חוק התכנון והבנייה מחייב את המבנים השונים הנדרשים בכך לבנות תכנית בטיחות אש בהתאם לדרישות ולתקנות של שירותי הכבאות וההצלה. על התכנית עצמה להיות מתוכננת ומאושרת על ידי יועץ בטיחות אש מקצועי מומחה אשר מהווה חלק בלתי נפרד בקבלת ההחלטות על התנאים ההכרחיים בתכנית בשלבי הבנייה של הבניין. במידה ולא תהיה עמידה בכל התנאים והדרישות לא יינתן לאותו בניין טופס אכלוס או אישור הפעלת עסק. והדבר יגרור עיכובים, תשלומים מיותרים ופניה נוספת לרשויות. העבודה מול יועץ בטיחות אש מזרזת ומיעלת את העבודה ואת קבלת האישורים הנדרשים. 

בשנת 2009 נכנסו לתוקף התקנות החדשות לבטיחות אש בבנייה על מנת לוודא שכל איש מקצוע בתחום עומד באותן דרישות ותקנות בצורה הכי ברורה אחידה וזהה. יועצי בטיחות האש מכירים את התקנות החדשות כמו את הישנות ויודעים כיצד לעמוד בהן ולכן הינם חיוניים בשלב כתיבת תוכניות הנדסיות לבניין.

כתיבת תוכניות

תוכן עניינים