זקי לוי יועץ בטיחות אש

עריכת סקרי סיכונים לבטיחות אש

עריכת סקרי סיכונים לבטיחות אש

אחד מהתהליכים החשובים ביותר בזמן בניית מבנה חדש למגורים או למסחר או לערות סקר סיכוני אש. סקר סיכוני אש נועד לבדוק בצורה הכי טובה שניתן ולהעריך את הסיכונים המסוימים באותו המבנה טרם הבניה ובזמן הבנייה. חשוב לבצע את הסקר בתחילת תהליך הבניה של כל מבנה ומבנה אבל גם כאשר המבנה כבר הוקם שירותי הכבאות וההצלה מבצעים בדיקה שנתית במבנים קיימים ובמבנים ישנים בכדי לוודא שאכן הוקמו ונבנו לפי אותן דרישות.

אין לוותר על עריכת סקרי סיכונים לבטיחות אש:

מדובר בסקר שחשוב ביותר לבצע והוא חלק בלתי נפרד מבניית המבנה בהתאם לדרישות של שירות הכבאות בכדי לקבל היתר למגורים או רישיון להפעלת העסק. בכדי לבצע את הסקר בצורה הטובה והמקצועית ביותר ולעבור את הבדיקה השנתית של רשות הכבאות וההצלה מומלץ לפנות לחברה מקצועית המציעה את השירות של עריכת סקרי סיכונים לבטיחות אש.

דרישות לקבל אישור להפעלת עסק בתחום המסחר:

אם ניקח לדוגמא קבלת אישור מרשות הכבאות וההצלה לצורך הפעלת עסק ישנן כמה דרישות של רשות הכבאות שיש לעמוד בהן טרם קבלת רישיון עסק והן:

טיפול ואחסון חומרים מסוכנים- במידה ויש בבית העסק חומרים שמוגדרים כחומרים מסוכנים, כלומר- חומרים שעלולים להוות סכנה לאדם ולסביבה שלו יש לטפל בהם ולאחסן אותם לפי הדרישות והנהלים. ישנם אף מפעלים וארגונים שמשתמשים באותם חומרים המוגדרים כמסוכנים לצורך הפעילות השוטפת שלהם. במקרה כזה חובה להסדיר את הניהול והטיפול באותם חומרים באמצעות קבל היתר רעלים שכפוף לחוק חומרים מסוכנים וכן עריכה של סקר ביונים שאותו יש להגיש לרשות הכבאות כתנאי לקבלת היתר רעלים ורישיון עסק.

תקינות ציוד המיועד לכיבוי אש- חובה לבצע בדיקת תקינות לכל הציוד המקיף לכיבוי אש – בדיקת מערכת המתזים האוטומטית, מערכות גילוי האש, בדיקת מערכות החשמל הגז ומיזוג האוויר בבניין וכן לוודא את המיקום ואת התקינות של מערכות קצף, אבקה, זרנוקים וגלגלוני מים.

ביצוע הדרכות לעובדים- חשוב לבצע הדרכות תקופתיות לעובדים החדשים ולעובדים הקיימים בבניין וכן לבצע סימולציות של שריפה ופינוי הבניין.

המטרה של סקר סיכונים  כאשר מדובר בתחום התעשייה היא להסדיר את הטיפול והניהול של חומרים המוגדרים מוכנים בכדי לאחסן אותם ולטפל בהם כפי שצריך. ישנם נהלים ודרישות ברורות אשר חשוב מאוד לעבוד לפיהן ולוודא שאותם חומרים גם במצב של סיכון לא יגרמו לפגיעה בנפש או ברכוש או למזער את הפגיעה עד כמה שניתן. את אותו הסקר יש להגיש לרשות הכבאות וההצלה וכן למשרד לאיכות הסביבה אשר בוחנים את הפוטנציאל לסיכום באותו מבנה ולאחר מכן מאשרים את האכלוס שלו ומספקים לו רישיון להפעלת העסק.

עריכת סקרי סיכונים לבטיחות אש

תוכן עניינים