הדרכת עובדים ומוסדות ציבור

הדרכת עובדים ומוסדות ציבור

הדרכת עובדים ומוסדות ציבור כל מבנה שמטרתו מסחר או תעשייה צריך לעמוד בתנאים ובדרישות של שירותי הכיבוי וההצלה הארציים. אבל עמידות המבנה ומוכנותו לקראת שריפה או דליקה לא פותרת את האנשים שעובדים בו ומבקרים בו לדעת מה הם הנהלים במקרה של שריפה או סכנה ועליהם לעבור תדריכים ותדרוכים בנושא ולדעת כיצד להתנהל במקרה של סכנה. […]